Základní škola Pod Skalkou v Rožnově pod Radhoštěm jde ruku v ruce s moderní dobou. Aby škola zajistila co nejlepší porozumění ve vyučovacích hodinách a zvýšila efektivitu vzdělávání, snaží se vylepšovat také své prostory. Výuka totiž není pouze o kvalifikovaném personálu, ale i o použitých technologiích a vybavení školních tříd. Do jedné ze tříd se škola, pro zlepšení vedení zvuku a slova, rozhodla nainstalovat akustické panely SilentMax. Výsledky byly slyšitelné téměř ihned.

Třída 6.B má vnitřní rozměry 8,6 x 6,6 x 3,35 m, kde stropem prochází dva překlady 53×26,5 cm. Pocitově lze prostor charakterizovat značnou ozvěnou a nesrozumitelností mluveného slova.

Akustické panely Silentmax® byly instalovány do trojúhelníku mezi stropem a překlady tak, aby vizuálně co nejméně zasáhly do vzhledu třídu. Na překlady a strop byly ukotveny lišty, do kterých se panely pomocí úchytů přichytily. Vznikly tak čtyři akusticky absorpční plochy o celkové ploše 14,9 m2.

Měření akustických vlastností prostoru

K měření akustických vlastností vybrané třídy byl použit kalibrovaný mikrofon UMIC a software REW. Měření bylo provedeno celkem dvakrát – před instalací a po instalaci. Jaké jsou výsledky?

Waterfall – doba dozvuku

Ukazuje intenzitu akustické energie v závislosti na frekvenci a době dozvuku. Hodnota akustické energie v dB je znázorněna osou Y. Frekvence od 100 Hz do 10 kHz osou Y. Čas neboli doba dozvuku je znázorněna v prostoru osou Z. V půl sekundě osa Z končí, na této hranici je patrná plocha odpovídající hodnotě akustické energie v čase 0,5 s.

RT60 – doba dozvuku

Znázorňuje čas, za který klesne hodnota akustické energie o 60 dB. Čas je znázorněn osou Y. Frekvence v rozsahu 100 Hz až 10 kHz vyobrazuje osa X. Na frekvenci 1 kHz po instalaci akustických panelů klesla hodnota dozvuku z 1,516 s na 0,658 s, což znamená snížení dozvuku o 57 %.

Cena instalace

Jednotková cenaKusůCelkem
Akustické panely Silentmax®6 238 Kč531 190 Kč
Spojovací lišty52 Kč10520 Kč
Obloukové lišty53 Kč16862 Kč
Spojovací materiál300 Kč300 Kč
Práce300 Kč / hod.61800 Kč
Celkem:34 672 Kč

Přínos

Instalace akusticky pohltivé plochy o celkovém povrchu 15 m2 snížila dozvuk o 57 % (na střední frekvenci 1 kHz). Ozvěna byla redukována více než na polovinu. Zásadně se zvýšila srozumitelnost mluveného slova a snížil se celkový hluk ve třídě.

Přidaná hodnota akustické úpravy je trvalá. Rozpočítáme-li tuto investici instalace na 20 let, potom jeden den akustické pohody bude stát 7,30 Kč, respektive 1 Kč na hodinu. Stojí to za to?

Kategorie: Reference