Nejdůležitější parametr akustiky je doba dozvuku. Značí se T a uvádí se v sekundách. Je to doba, za kterou klesne hodnota akustického tlaku o 60dB po zvukovém impulsu. Doba dozvuku (ozvěna) přímo závisí na akustických parametrech daného prostoru. Zásadní vliv na dozvuk má poměr akusticky pohltivých a akusticky odrazivých materiálů.

Doba dozvuku (velikost ozvěny) je klíčový parametr pro komfort a akustickou pohodu. S optimální dobou dozvuku (0,4 s až 1,1 s ) je vnímání mluveného slova více zřetelné a srozumitelné. Hudba je prokreslenější, jednotlivé nástroje jsou více separované a zřetelné. Je dokázáno, že v prostoru s optimální dobou dozvuku je člověk více soustředěný a méně unavený. Dozvuk (ozvěnu) lze velmi jednoduše snížit pomocí akustických panelů Silentmax®.

Dozvuk je snadno měřitelný parametr, jehož optimální hodnoty uvádí norma ČSN 730526 a ČSN 730527. Pro školní prostory dle vyhlášky č. 410/2005 Sb. je závazné tyto hodnoty dodržovat. Projektanti by se měli dobou dozvuku také zabývat. V moderních obytných prostorech s přemírou skla a tvrdých odrazivých ploch, je téměř vždy míra dozvuku velmi vysoká.

Vnímejte sluchem

O co v té akustice a dozvuku vlastně jde? Je to jednoduché. V uzavřeném prostoru se jakýkoliv zvuk (akusticá energie) šíří všemi směry. Narazí na sklo, zeď, koberec a od nich se opět odrazí. Akustická energie každým odrazem slábne (podle akustické pohltivosti dané plochy) a pořád se odráží dokola, dokud zcela nezeslábne. Tato doba je právě doba dozvuku. Zvuk má rychlost 345ms-1, tak si sami spočítejte, kolikrát se zvuk odrazí u Vás.

Tlesknutí rukou mnohé napoví

Hlasité tlesknutí rukou mnohé napoví. Tleskněte v prostorách s odlišnou akustikou a poslouchejte, kde se cítíte dobře. Chodba, obývák, ložnice, tělocvična, restaurace, kancelář, učebna, …. určitě uslyšíte rozdíl.

Velká hodnota dozvuku (T>1s)

Dlouho slyšíte ozvěnu, dlouhý dozvuk je nepříjemný. Narušuje koncentraci a soustředěnost. Mluvené slovo je méně zřetelné a naslouchání je dlouhodobě únavné. V rozlehlých a otevřených prostorech ve tvaru „L“, nebo „open-space“, kde je otevřená chodba spojena s obývákem a zároveň schodištěm můžete slyšet tzv. „třepotavou ozvěnu“ – nepravidelný pulzující odraz zvuku. V takovémto prostředí Vás nebaví bydlet, pracovat, ani relaxovat. Na špatnou akustiku si dokonce ani nezvyknete.

Moderní interiér s velkou dobou dozvuku

Velmi nízká hodnota dozvuku (T<0.1 s)

V praxi téměř nenajdeme. Jedná se především o zkušebny a akustické laboratoře, kde je povrch všech stěn akusticky vysoce absorbční. Takovýto prostor působí stísněným dojmem, zvláštně a nepohodlně.

Bezdozvuková komora

Ideál je někde mezi. V praxi v drtivé většině případů je potřeba dobu dozvuku snížit a proto se v tomto článku budeme zabývat pouze snižováním doby dozvuku.

Na čem závisí doba dozvuku?

Míra dozvuku závisí na velikosti uzavřeného prostoru a poměru ploch akusticky odrazivých a akusticky pohltivých materiálů. V málo členitých prostorech ovlivňuje dobu dozvuku také stojaté vlnění.

V moderních interiérech s přemírou skla a tvrdou omyvatelnou podlahou je zpravidla doba dozvuku velmi vysoká nad 1,5 s.

Jak snížit dozvuk?

Jednoduše! Doplňte do prostoru akusticky pohltivé materiály. Svou práci odvede cokoliv měkého, například čalouněná židle, koberec, kytky, hustý závěs a podobně. Trendem jsou akustické panely s velmi vysokou pohltivostí akustické anergie. Například akustické panely  Silentmax® extrémně pohlcují akustickou energii, jsou designové, bezúdržbové, nehořlavé a chemicky odolné.

Kolik akustických panelů budu potřebovat?

Záleži na velikosti prostoru a Vašich preferencích, jak moc dokonalou akustiku požadujete. V obývacím pokoji zřejmě nepotřebujete špičkovou akustiku poslechového studia.

I malá a levná změna bude mít velký vliv v akusticky mizerném prostoru.

Doba dozvuku (RT60, kdy hladina hluku klesne o 60dB) by měla být ideálně v rozmezí 400 až 800 milisekund.

Vypočítejte si sami, kolik akustických panelů Silentmax® budete potřebovat s Akustickou kalkulačkou.

Simulace

2D animace simuluje rozprostření akustické energie v prostoru 5×7 m. Koeficient pohltivosti NRC byl stanoven na hodnotu 0,1. To znamená, že každým odrazem od stěny ztrácí simulovaný bod 10% své energie. V prostoru je umístěn jeden zdroj akustické energie. Energie je vyznačena na škále od červené barvy po černou. Každý bod má svůj směr, rychlost zvuku 345 ms-1 a energii na začátku od 2550 (červená) do 1 (černá). Při menší hodnotě než jedna bod zaniká.

Akustická energie v uzavřeném prostoru

Na první animaci je patrné, jak se akustickou energií plní prostor bez akusticky pohltivých materiálů. Každým odrazem od stěny se energie sníží o 10%, až úplně vymizí. V prostoru se udrží 27000 bodů akustické energie.

NRC=0,1
Bez akustického tlumení beton+sklo

Druhá animace znázorňuje doplnění akusticky pohltivého materiálu v délce 3,5 m na levou stěnu. Pohltivost materiálu je 0,9. Množství energie, která zůstává v prostoru je 7300 bodů, což je o 77% méně, než u první simulace.

15% povrchu Silentmax
15% povrchu Silentmax®

Třetí animace znázorňuje akusticky pohltivý materiál na dvou místech 2×3,5 m, což je 29% povrchu. V prostoru zůstává akustická energie 4550 bodů, což je o 84% méně oproti variantě bez akusticky pohltivého materiálu.

29% povrchu Siletnmax
30% povrchu Silentmax®

Ukázka vizualizuje chování akustické energie ve 2D prostoru, pro větší přehlednost. V praxi musíme uvažovat prostor ve 3D. Výška, šířka a délka definují celkový objem a celkový povrch prostoru. U povrchu potom stanovujeme množství akusticky pohltivých a akusticky odrazivých materiálů. Jejich poměr potom určuje hodnotu dozvuku daného prostoru.

Normy o akustice

Definují požadavky na různé typy prostorů tak, aby pro člověka bylo vnímání zvuku srozumitelné, přirozené.

ČSN 73 0526 – Akustika

Projektování v oboru prostorové akustiky, studia a místnosti pro snímání, zpracování a kontrolu zvuku.

Norma definuje rozložení zvukové energie, rovnoměrnost zvukového pole, časová posloupnost zvukových odrazů, impulsní odezvy a jejich měření, měřící metody atd.

Norma definuje dobu dozvuku pro určité typy prostorů

Typ místnostiObjem V0 (m3)Doba dozvuku T0 (s)
Hlasatelská kabina300,3
Hlasatelna, dabingové studio900,3
Režijní místnost1300,3
Malé činoherní studio, televizní obrazová hlasatelna1800,4
Střední činoherní studio5000,5
Mixážní hala pro vícekanálový záznam zvuku7000,5
Technická místnost pro přepis, střih0,5
Mixážní hala 7000,7
Velké činoherní studio10000,8
Malé hudební studio15001
Střední hudební studio40001,5
Malé televizní filmové studio50000,8
Střední televizní filmové studio 10000 1,1
Velké hudební studio pro symfonickou a operní hudbu 13000 1,8
Velké televizní nebo filmové studio200001,3
Doporučená doba dozvuku pro různé typy místností

ČSN 73 0527 – Akustika

Projektování v oboru prostorové akustiky, prostory pro kulturní účely, prostory ve školách, prostory pro veřejné účely.

Norma se zabývá přípustným hlukem pozadí, objemem, tvarem prostoru, dobou dozvuku, prostory pro veřejné účely.

UrčeníDozvuk T0 od (s) Dozvuk T0 do (s)
Hudba0,81,2
Hudba / řeč0,81,2
Řeč0,81,2
Kino jednokanálové0,71,3
Kino vícekanálové0,91
Tělocvična / sportovní hala0,81,2
Meze přípustného dozvuku pro prostory daného určení pro frekvenci 1 kHz

Požadavky pro prostory ve školách

ProstorObjem (m3)Dozvuk T0 (s)
Učebna a poslouchárnado 2500,7
Poslouchárnanad 2500,7 až 1,1
Jazyková učebna130 až 1800,45
Audiovizuální učebna2000,6
Učebna hudební výchovy reprodukované hudby2000,5
Učebna hudební výchovy2000,9
Učebna hry na individuální nástroje a sólový zpěv80 až 1200,7
Učebna orchestrální hry50 až 200000,9 až 1,5
Tělovcična a plavecká hala všech typů škol50 až 100001,1 až 2,2
Požadavky na dobu dozvuku ve školách

Novinky

Pro čerstvé a spolehlivé informace o akustice se přihlaste zde.

Kategorie: Naše tipy