Akustické panely SilentMax® jsou vhodné také pro taneční prostory. Díky svým unikátním vlastnostem dokáží vylepšit akustiku místnosti tak, aby požitek nejen z tance, ale i z poslechu hudby byl opravdovým zážitkem bez nepříjemného dozvuku či ozvěny.

Prostor tanečního sálu H2B je velikosti 17,5 x 6,22 x 3,35 m. Celkový povrch sálu je zhruba 408 m2. Strop je podepřen pěti překlady 6,22 x 0,5 m, na které byly instalovány akustické panely šedé barvy.

Měření akustických vlastností prostoru

K měření akustických vlastností tanečního sálu byl použit kalibrovaný mikrofon UMIC a software REW. Měření bylo provedeno celkem dvakrát – před instalací a po instalaci. Jaké jsou výsledky?

Waterfall – doba dozvuku

Ukazuje intenzitu akustické energie v závislosti na frekvenci a době dozvuku. Hodnota akustické energie v dB je znázorněn osou Y. Frekvence od 100 Hz do 10 kHz osou Y. Čas, neboli doba dozvuku je znázorněna v prostoru osou Z. V půl sekundě osa Z končí, na této hranici je patrná plocha odpovídající hodnotě akustické energie v čase 0,5 s.

RT60 – doba dozvuku

Znázorňuje čas, za který klesne hodnota akustické energie o 60 dB. Čas je znázorňuje osa Y. Frekvence v rozsahu 100 Hz až 10 kHz zobrazuje osa X. Na frekvenci 1 kHz po instalaci osmi akustických panelů klesla hodnota dozvuku z 1,776 s na 1,025 s, což znamená snížení dozvuku o 43 %.

Přínos

Instalace akusticky pohltivé plochy o celkovém povrchu 24 m2 snížila dozvuk o 43 % (na střední frekvenci 1 kHz). Ozvěna byla redukována téměř na polovinu. Zásadně se zvýšila srozumitelnost mluveného slova a snížil se dozvuk v tanečním sále. Hudba je srozumitelnější, jednotlivé hudební nástroje konkrétnější.

Kategorie: Reference